Zuster Williberta Staal

Catharina Huberta Staal

Dochter van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

Zuster Williberta werd geboren in Made op 18 januari 1928
Op 26 juli 1950 deed zij haar intrede in onze Congregatie, waar zij op 2 februari 1952 haar geloften aflegde.
Zij overleed in Tilburg op 26 december 2020

Zuster Williberta is opgegroeid in een groot gezin, zij en haar zus Nel waren tweelingen.
Velen zijn haar intussen al voorgegaan.
Ze voelde zich geroepen tot het religieuze leven en had onze Congregatie al leren kennen.
Na haar professie volgde ze een opleiding Kinderbescherming en kreeg een taak in
“Kinderhuis Sint Jozef” in Veldhoven en was er een aantal jaren groepsleidster.
Ook was ze twaalf jaar werkzaam in “St Marie”, een Instituut voor Gehoorgestoorde Kinderen.
In 1989 kwam ze naar Tilburg, van waaruit ze zes jaar werkte voor dakloze vrouwen en ook nog de
zorg op zich nam voor het huiswinkeltje in het Moederhuis.
Vanaf 2015 was ze rustend in het Kloosterverzorgingshuis.
Het lopen werd steeds moeilijker, toch probeerde ze het zo lang mogelijk met haar rollator.
Ze genoot van de wandelingen in de tuin.
Zuster Williberta was een vrouw van weinig woorden; ze was in zichzelf gekeerd.
We zagen haar trouw in de kapel, al moest het op het laatst in de rolstoel. In haar laatste dagen heeft
het corona-virus ook haar geveld; ze stierf rond de middag op de Tweede Kerstdag.
God, laat mijn gedachten tot U komen
Bij U is het Licht, U vergeet ik niet
Bij U is de Hulp, bij U is het Geduld
Ik begrijp Uw weg niet, maar U kent de weg voor mij.
D.Bonhoefer