Zuster Marina van Rooijen

Johanna Cornelia Maria van Rooijen

Dochter van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

Zuster Marina werd geboren in Houten op 5 mei 1930
Op 21 januari 1952 deed zij haar intrede in onze Congregatie, waar zij op 25 augustus 1953 haar geloften aflegde.
Zij overleed in Tilburg op 6 mei 2021

Zuster Marina groeide op in een groot gezin waar ze al vroeg leerde aanpakken.
Dit kwam haar goed van pas in haar taak als wijkverpleegster, die ze 30 jaar met toewijding vervulde.
Ook werkte ze als missionaris in de missie van Merauke.
Met haar familie, zowel in Nederland als in Nieuw-Zeeland had ze een sterke band; ze leefde mee in lief en leed.
Sinds haar hartoperatie werden haar krachten steeds minder en op 6 mei, daags na haar 91ste verjaardag is ze overgegaan naar het eeuwige leven. Zr. Marina, rust nu in vrede!

Onderstaand gebed was haar dierbaar en ze vroeg het op haar prentje te zetten:
Gedenk, Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, de wondere daden die de Heer aan U heeft gedaan:
Hij heeft U uitverkoren tot Zijn Moeder en wilde U naast zijn kruis,
Hij laat U delen in zijn heerlijkheid, Hij aanhoort uw gebed.
Bied Hem onze lofprijzing en onze dankzegging aan, leg Hem voor wat wij vragen.
Laat ons zoals U leven in de liefde van Uw Zoon opdat zijn Rijk kome.
Geleid alle mensen naar de bron van levend water die opwelt uit zijn Hart en over de wereld hoop en heil, gerechtigheid en vrede verbreidt.
Heb oog voor ons vertrouwen in U, geef gehoor aan ons gebed en laat ons altijd zien dat U onze Moeder bent.
Amen.