Zuster Mariëtta Noordermeer

Wilhelmina Carolina Noordermeer

Dochter van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

Zuster Mariëtta werd geboren in Kwintsheul op 25 december 1926
Op 1 augustus 1950 deed zij haar intrede in onze Congregatie, waar zij op 2 februari 1952 haar geloften aflegde.
Zij overleed in Tilburg op 18 april 2020

Zuster Mariëtta had veel talenten en die heeft ze in haar lange leven volledig ingezet. Ze was onderwijzeres toen ze intrad en werkte aan de school van Broekhoven en als hoofd van de Lidwinaschool. Daarnaast gaf ze leiding aan het koor van de zusters in het Moederhuis.
Ze bleef studeren en behaalde haar diploma L.O. Frans, L.O. Engels en koordirigente.
Van 1963-1966 was ze in Rome om theologie te studeren; het waren precies de jaren van het 2e Vaticaans Concilie.
Ze werd godsdienstdocente. Van 1975- 1986 was ze directrice van de Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen, waar ze met haar team werkte aan de vernieuwing van het religieuze leven. Ook was ze voorzitster van de Vredes-en Vrouwenbeweging, die streefde naar Gerechtigheid en Vrede.
Na haar pensioen werd ze staflid van het MST-mensen in beeld houden, waarmee ze tot nu toe contact heeft gehouden.
In 2000 kwam ze naar Notre Dame, waar ze een heel betrokken lid was van de communiteit Sjaloom.
Ze had veel tijd om te lezen. Ze wist veel en als je haar vroeg om iets uit te leggen was ze daartoe graag bereid.
Toen haar gezondheid achteruit ging verhuisde ze in 2015 naar ons Verzorgingshuis, waar de rust haar goed deed.
De tekst die ze ons naliet, luidt: “Want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.” (1 Joh, 3,20).
In zijn liefde is ze nu voor altijd geborgen.