Zuster Marie-Josée Beerens

Maria Henrica Mechelina Beerens

Dochter van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

Zuster Marie-Josée werd geboren in Tilburg op 29 juli 1925.
Op 23 januari 1945 deed zij haar intrede in onze Congregatie, waar zij op 25 augustus 1946 haar geloften aflegde.
Zij overleed in Tilburg op 1 maart 2018.

Na haar professie volgde Zuster Marie-Josée de opleiding voor kleuterleidster A en B en gaf ze enkele jaren les in Eindhoven. Ook haalde ze aan het Ward Instituut haar getuigschrift voor muzikale opvoeding. In november 1950 vertrok ze naar de missie van Java, waar ze les gaf zowel op de kleuterschool als aan de lagere school. Daarnaast deed ze de schooladministratie. In 1983 nam ze de Indonesische nationaliteit aan om er te kunnen blijven werken.
In Yogyakarta volgde ze een cursus Catechetiek, waarmee ze godsdienstlessen mocht geven aan middelbare scholen. Dat heeft ze met hart en ziel gedaan.
Zuster Marie-Josée had een opgewekt karakter en kon goed overweg met haar Javaanse medezusters en met de bevolking.
In 1994 kwam ze voorgoed terug naar Nederland, waar ze nog zes jaar hielp op het secretariaat van de provincie.
Zingen was haar lust en haar leven, dat had ze van haar moeder geleerd, zei ze steeds. En ze bleef zingen, ook toen ze langzamerhand dementeerde. In 2009 verhuisde ze naar ons Verzorgingshuis en tenslotte naar de verpleegafdeling, waar ze op 1 maart 2018 is overleden.
Met Zuster Marie-Josée is de laatste in de lange rij van onze Java-missionarissen heengegaan. Moge ze nu voor altijd Gods lof zingen.