Zuster Hélène

Zuster Hélène

Maria Josepha Helena Backx

Dochter van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

Zuster Hélène werd geboren in Teteringen op 18 februari 1915.
Op 21 januari 1938 deed zij haar intrede in onze Congregatie, waar zij op 25 augustus 1939 haar geloften aflegde.
Zij overleed in Tilburg op 20 september 2018.

Zuster Hélène heeft genoten van het voorrecht dat ze haar honderdste verjaardag mocht vieren.
Ze heeft een rijk en gevarieerd leven gehad. Ze was met hart en ziel religieuze en had een grote liefde voor de Congregatie.
Na haar start als naailerares werd ze al gauw tot overste benoemd en dat was ze in verschillende huizen; als laatste in ons retraite-en vakantiehuis in Nijmegen.
Daarna was ze nog een aantal jaren portierster en chauffeuse voor de zusters. In 1997 kwam ze voorgoed naar het Moederhuis.

Lofzang van Maria

Hoe groot is God en mij nabij,
Hij kwam mij uit de nood bevrijden;
Hij toont zijn goedheid steeds aan mij,
Hij staat mij, kleine mens, ter zijde.

Hij heeft een open oog voor mij,
heeft mij een eigen plaats gegeven,
dank zij zijn grootheid leef ik vrij,
zijn Naam is heilig in mijn leven.

Hij is begaan met ieder mens,
beschermt hem tegen alle kwaden;
zijn liefde kent geen maat, geen grens,
Hij staat ons bij met grootse daden.

De armen sluit Hij in zijn hart,
zal hen met milde macht bewaren;
hij ziet hun kleinheid, kent hun smart,
zijn Naam zal Hij hun openbaren
Nico Tromp msc