Zuster Castissima Neefjes

Catharinia Maria Neefjes

Dochter van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

Zuster Castissima werd geboren in Wervershoof op 5 april 1925
Op 21 januari 1946 deed zij haar intrede in onze Congregatie, waar zij op 25 augustus 1947 haar geloften aflegde.
Zij overleed in Tilburg op 25 december 2020

Zuster Castissima groeide op in een warm katholiek gezin, als derde van zes kinderen.
Vader was tuinder en zette zich bovendien in voor medemensen die het moeilijk hadden. Zuster Castissima deelde
deze liefde voor de minder bedeelden. Ze had een grote liefde tot Maria en toen ze zich geroepen
voelde tot het religieuze leven koos ze voor een Congregatie waar Maria een belangrijke plaats
heeft. Ze volgde een opleiding tot onderwijzeres.
Na enkele jaren kreeg ze een benoeming voor Overdinkel. Het zou voor twee jaar zijn, het werden
er meer dan zestig. Twintig jaar was ze er hoofd van de school en heeft er een goede ontwikkeling
op gang gebracht. Ze had goede contacten met de ouders en probeerde hen te overtuigen dat ook
meisjes een goede opleiding verdienden. Naast deze taak was ze ook twaalf jaar lid van het provinciaal
bestuur. Na haar pensioen bleef ze zich inzetten voor de parochie en ook voor de bejaarden in het
verpleeghuis in Losser. Vijftig jaar lang was zuster Leokorda haar trouwe maatje.
Haar ideaal was steeds: goed doen. Het gedichtje van Jacques Schreurs was haar lief:
“We willen iets melden van deur tot deur,
we willen iets brengen van wierookgeur,
wat licht in de nacht, wat vreugd waar men schreit,
een beetje geluk en wat eeuwigheid.”
Twee maanden geleden kwam zuster Castissima naar Tilburg. Helaas heeft het corona-virus ook haar getroffen.
In de avond van Eerste Kerstdag is ze van ons heengegaan. Haar gedachtenis blijft ons dierbaar.