Zuster Angelica van der Klauw

Helena Cornelia van der Klauw

Dochter van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

Zuster Angelica werd geboren in Woubrugge op 14 mei 1926.
Op 21 januari 1946 deed zij haar intrede in onze Congregatie, waar zij op 25 augustus 1947 haar geloften aflegde.
Zij overleed in Tilburg op 3 november 2018.

Na haar professie begon zuster Angelica met de studie voor onderwijzeres en daarna was ze werkzaam in verschillende scholen, o.a. in Santpoort, Waspik en Overdinkel. In 1969 werd ze benoemd voor de missie in Merauke, waar ze al na twee jaar Regionaal Overste werd. Ze was een praktische vrouw en ze wist veel verbeteringen gedaan te krijgen. Ze had veel zorg voor de zusters, heel bijzonder voor het geestelijk leven en de verdere ontwikkeling van de Papoea zusters.
en de verdere ontwikkeling van de Papoea zusters.
Haar laatste missiejaren was ze in Mindiptana waar ze nog veel heeft kunnen betekenen voor de zwaar beproefde bevolking. In 1991 kwam ze voorgoed terug naar Nederland. Ze werd al gauw overste in een communiteit en kwam in het provinciaal bestuur, waar haar vele kwaliteiten goed van pas kwamen.
Eind 2011 werd ze getroffen door een hersen-bloeding. Na een revalidatieperiode kwam ze in de groep Gaudete. Zeven jaar lang was ze gebonden aan een rolstoel en afhankelijk van zorgende handen. Dit was voor haar een zware beproeving. Ze bleef een diepgelovige vrouw, die met haar beperktheden een blijheid bleef uitstralen en dankbaar was voor al wat voor haar gedaan werd.
Ze bleef steeds geïnteresseerd in anderen. Ze was graag bij haar medezusters, alleen-zijn was voor haar moeilijk.
Zuster Angelica, wij zijn je dankbaar voor wie je was en voor wat je hebt betekend voor de Congregatie en voor de kerk. Rust nu in vrede!