Over FDNSC

De internationale Congregatie is in 1874 door Pater Jules Chevalier in Issoudun in Frankrijk gesticht en uitgegroeid over de hele wereld.

Waar we voor staan

Als Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart voelen we ons geroepen om met Maria de weg van Liefde te gaan die Jezus ons heeft voorgeleefd.

We hebben slechts één opdracht: Mensen bewust maken van de Liefde die te vinden is in het hart van Jezus! Door die Liefde in onze gemeenschappen voor en met elkaar waar te maken en door Hart te hebben voor medemensen vooral voor hen die in nood zijn, voor de “armen” in onze hedendaagse samenleving en daadwerkelijk laten zien dat God houdt van alle mensen.

Kortom, onze opdracht als leden van een internationale Congregatie is Gods Liefde in woord en daad aan de wereld bekend te maken.
We mogen dit doen samen met de Missionarissen van het Heilig Hart

Wat doen we?

Vanuit het leven in gemeenschap proberen we betrokken te blijven bij onze hedendaagse samenleving. Samen biddend, proberen we ons open te stellen voor de mogelijkheden en de moeilijkheden van onze tijd.

Van daaruit willen we, ieder naar eigen kunnen, werken aan een wereld die aan alle mensen de mogelijkheid biedt om in Liefde te leven. Concreet betekent dit:

  • dat we regelmatig door studie en bezinning ons verdiepen in de Bijbel, in onze Spiritualiteit en in vraagstukken van Gerechtigheid en Vrede om elkaar te bemoedigen en aan te moedigen;
  • dat we dagelijks onze vreugden en zorgen en die van de wereld waarin wij leven biddend voor God brengen;
  • dat we ons daar waar mogelijk metterdaad inzetten voor medemensen.
  • Verlenen van medewerking aan MST Mensen in Beeld houden en Stichting Vriendenkring MST. Opkomen voor minima, in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, die qua inkomen onder het bijstandsniveau moeten zien rond te komen.
  • Aandacht voor en gastvrije ontvangst van mensen.
  • Inzet en ondersteuning van Missionarissen.
  • Mantelzorg voor medezusters en medebroeders en diverse overige activiteiten.