In 1920 heeft een Ierse zuster, die ingetreden was in Frankrijk met een groep jonge zusters het begin gemaakt van wat later de Ierse Provincie werd.