Kloosterbelevingstuin

Kloosterbelevingstuin

Door de jaren heen heeft de kloostertuin al menig transformatie ondergaan. Zo zijn er bouwdelen bij gekomen en verdwenen. Vroeger was er zelfs een boerderij waar melkvee en varkens werden gehouden voor eigen consumptie. Ook waren er akkers met groenten en fruitbomen. Een arbeidsintensieve tijd voor de zusters die hier aan mee werkten. De zusters weten hier mooie verhalen over te vertellen. Was er te veel melk dan werd deze aan de in de buurt liggende landhuizen gebracht. Ook aten de bewoners dagen achtereen dezelfde groente om dat het de tijd was. Soms werden de groenten bij elkaar gescharreld van wat nog goed was en de kok moest er dan maar wat van maken. Door veranderingen en omdat het klooster niet meer aan de rand van de stad stond, maar door de stad opgeslokt werd, is de boerderij en zijn functie veranderd in geschiedenis. De kloostertuin is en blijft belangrijk voor de religieuzen, hier ondergaan ze de rust en overdenken zij hun bekommeringen en komen tot bezinning.

Het tuindeel omgeven door de keuken, ontmoetingsruimte, Ark en Sjaloom, het pad voor het kerkhof, de Berceau (fruitbomenlaan) en in het verlengde Oase komt in aanmerking voor een verandering. De begraafplaats blijft zoals hij is en zal niet veranderen.

Het hierboven genoemde tuindeel is vooral bij de ontmoetingsruimte toe aan vernieuwing. De prieeltuin, ongeveer 18 jaar oud heeft zijn functie verloren. Toen aangelegd met als uitgangspunt een verblijf voor dieren en pluktuin, heeft de tijd niet doorstaan. De volière is eind vorig jaar gesloopt vanwege het rottingsproces. De vijver is uit het oogpunt van veiligheid gedempt. De geitenstal met de geitenweide hebben een andere functie verkregen door de aanscherping van de regels op het houden van geiten. Ook de kippen die los liepen in de tuin hebben het niet mogen redden door een bezoek van een vos.

Nu we weten waar en waarom het tuingedeelte op de schop gaat, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe invulling. In overleg is er een wensenlijst samengesteld waar de kloosterbelevingstuin aan moet voldoen.

Met deze wensenlijst en de daarbij behorende uitleg is de firma Brouwers Groenaannemers benaderd voor het maken van een schetsontwerp. Zij zijn bekend met de congregatie en waren vereerd met het vertrouwen. Na enkele schetsen en overleg werd er een schets aan het bestuur voorgelegd. De architect, Jeroen Klerks, legde gepassioneerd zijn plannen aan het bestuur voor. Met wat op en aanmerkingen is dit uitgewerkt naar het huidige ontwerpplan.

Pluktuin
De meest genoemde wens van de religieuze bewoners is toch wel de aanwezigheid van een pluktuin. Ze vinden het prettig om hun zieke mede bewoners te kunnen voorzien van een ruikertje uit eigen tuin. Ook beelden die op de kamer staan worden vereerd met een enkele bloem. Daarbij is het fijn om met de beschikbare bloemen, mooie takken en blad uit eigen tuin de kapel te versieren. Het scheelt geld en het is milieuvriendelijk.

Bloemsierkunst bestaat pas enkele tientallen jaren. De vraag naar stevige planten die hiervoor gebruikt kunnen worden steeg. Kwekers zijn hierop ingesprongen en er zijn nu bijna een jaarrond planten beschikbaar die in de bloemsierkunst gebruikt worden. Er kunnen hierdoor bloemstukken gemaakt worden die door hun vormgeving dienstbaar zijn aan de liturgie. Volgens oude tradities wordt er gebruikgemaakt van bloemen en takken van het seizoen uit de eigen omgeving en zo wordt recht gedaan aan de schepping en het milieu.

Op de tekening, pluktuin, staan in het groen, 4 ruimtes aangegeven die dienst gaan doen als wisselborders voor de pluktuin. Hier zullen snijbloemen komen te staan die zich door de jaren bewezen hebben als een sterke vaste plant. In het gazon voor deze plukborders komen bollen te staan zoals Hyacint, Narcis en overblijvende Tulpen waar ook van gesneden kan worden.

Het groen, siertakken en blad, komt op andere plekken te staan. Dit om meer uitstraling te krijgen. Het uitgangspunt is dat alleen de religieuze bewoners in overleg met de tuinman hieruit mogen snijden. De bezoekers mogen van de kleurenpracht genieten.

Kleurrijk
In het ontwerp is door gebruik te maken van een variatie van beplanting ook de wens van een kleurrijk geheel voldaan. Het jaar rond staat er een sterk geraamte waar de seizoenswisselingen goed te zien zijn en waar kleur en pracht goed tot uiting komen. Er komen in het plan twee rozenborders. Deze worden voorzien van sterke rozen met een langdurige bloei. Aan deze borders grenzend komen vaste planten borders met een variatie aan vaste planten. Bloemen en grassen zullen door elkaar heen staan, elkaar versterken en in bloei opeenvolgen.

Waterelement
Bron,
Water uit de diepte aan het licht gekomen, levenskrachtig, helder. Putten uit een onderstroom, die dorst lest, het lijf verfrist, tot rust brengt. Water weerkaatst de hemel. ( Frederik van Eeden )

In een kloostertuin was de waterput, tot de komst van de waterleiding, letterlijk de levensbron. Symbolisch is dit nog steeds. Water als bron van leven stroomt door veel verhalen over God en mensen. De bron staat symbool voor de leven schenkende kracht van de aarde. Bronnen zijn in feite stromen van levend water en reinigen wanneer je er mee in aanraking komt.

Dit alles krijgt vorm in het plaatsen van een waterelement. Het element is verwerkt in een sokkel met daarop een uitgeholde riviersteen. Uit deze riviersteen zal het water dan opborrelen, over de rand spoelen en zijn weg vinden tussen kleinere natuurstenen die om de grote steen heen liggen. Vogels kunnen vervolgens van de steen drinken of deze gebruiken als vogelbadje.

Volière
De volière komt letterlijk in het hart van de tuin te staan. Het zal een gezelschapsvolière zijn waar vogels gehouden gaan worden die het redelijk goed met elkaar kunnen vinden. Een volière is een onnatuurlijke omgeving voor de vogels, maar je kunt er de natuurlijke situatie van de vogels wel aardig nabootsen. Het zal leven in de tuin brengen en ook andere vogels aantrekken.

Huisvesting van vogels in een buitenvolière heeft een aantal voordelen. Het is een natuurlijke manier van huisvesting die wat schuwere soorten erg zal aanspreken. De inwerking van zonlicht en de seizoenen heeft een gunstige invloed op de rui en de voortplanting van de vogels. De volière is overdekt waardoor er geen uitwerpselen van wilde vogels in de volière terechtkomen. De volière is voorzien van een nachthok en van alle gemakken, zoals stroom en water.

Gebruiksvriendelijk voor ouderen
De tuin zal toegankelijk zijn voor al zijn bewoners en hun bezoekers. Het pad onder de Berceau wordt verbreedt naar 1,50m en zal zo aansluiten op de nieuwe paden die ook deze breedte krijgen. De paden zullen bestaan uit dezelfde bestrating zoals het pad naar de begraafplaats. De ondergrond zal zo aangelegd worden dat verzakkingen niet aan de orde komen. Ook de afsluitbanden zullen sterk genoeg zijn. Dit zijn betonnen banden die tussen de bestrating en de tuin komen te liggen.

Kloostertuin / Bezinningstuin
De meeste symboliek in het ontwerp is te vinden in het gedeelte gelegen tussen de keuken, ontmoetingsruimte, begraafplaats en Oase. Door het plaatsen van een nieuwe haag tussen Oase en de ontmoetingsruimte heeft de architect een pandhof gecreëerd. Een pandhof is van oorsprong een binnentuin van een klooster waar elementen van het geloof in verwerkt zijn. In de mediterrane waren deze binnentuinen omgeven door een zuilengalerij. Deze zuilen worden vormgegeven door 12 Rode Zuilbeuken. Hiermee verwijst de architect tevens naar de 12 apostelen. In het ontwerp zijn ze aangegeven met rode cirkels in het verlengde van de Berceau en voor de keuken. Wanneer men de tuin vanaf de bovenkant bekijkt, zal men een kruis kunnen herkennen met op de kruising een hart. Het kruis verwijst naar het christendom en het Hart naar liefde en de congregatie. Onder het kruis is een cirkel te zien dat symbool staat voor het oneindige/ het eeuwige. De windroos in de cirkel geeft de windstreken aan, het kan helpen naar de zoektocht of richting die je ingaat in het leven.

De rozen die links en rechts van het kruis staan zijn omgeven door Corten staal. Dit is een staal soort met een bijzondere samenstelling. Het staal beschermd zich door de vorming van een roest laag, bescherming voor vergankelijkheid. De rozen staan voor de liefde en de navolging van Christus.

Symboliek zit ook in getallen, er komen drie rozenstandaards te staan aan de achterkant van de begraafplaats. Hierin komen klimrozen te staan die met hun bloemen naar de hemel zullen reiken. Deze drie standaards verbeelden de drie eenheid, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Zeven grote stenen van 1,5×1,5m worden in het pad verwerkt. In deze stenen komen teksten te staan die door de religieuzen bewoners zijn gekozen. Dit is afgeleid van de dekplaten van graven in kerken. De zeven stenen staan voor compleetheid, de schepping die in zeven dagen afgerond is. Een vierkant verbeeldt het grondpatroon van het Hemelse Jeruzalem; vier gelijke zijden als beeld van een stad waar gerechtigheid en gelijkheid heerst, die open staat voor mensen uit alle windstreken.

Beelden krijgen in deze tuin ook een plek. Hiervoor worden gemetselde sokkels gemaakt zoals er al meer in de huidige tuin staan. Een van de sokkels zal voorzien worden van een kunstwerk waarin twee oude kapelramen van het klooster zijn verwerkt. Dit kunstwerk verbeeld op een abstracte manier, Moeder met Kind.