Geschiedenis

 Boek Een missie in de marge

Dit boek beschrijft hoe de Dochters gestalte geven aan hun opdracht: Gods liefde bekend maken en zich inzetten voor de minderbedeelden, meisjes en vrouwen. De ervaringen die zij daarbij opdeden, vormen de kern van dit boek

Deze herinneringen werden begin jaren tachtig opgeschreven door Zuster Maria Alacoque de Klerk die, in de loop van haar verhaal, ook enkele medezusters hun ervaringen laat vertellen

 

Dit boek beschrijft het charisma en de identiteit van de Chevalier Familie, in het bijzonder is deze publicatie voor hen die verantwoordelijk zijn voor de vorming en ook voor hen, die in opleiding zijn.