Zr. Geziena 100 jaar
Bericht

Zr. Geziena 100 jaar

Op 11 december 2019 was er op Notre Dame groot feest! Zr. Geziena 100 jaar, deze bijzondere dag hebben we samen met haar mogen vierenmet een mooie viering, gezellig koffie drinken en later op de dag nog een bezoekje vande burgemeester van Tilburg, Theo Weterings. Dankbaar kijkt Zr. Geziena terug op deze bijzondere dag!

Op bezoek bij onze medezusters in Rumst (B)
Bericht

Op bezoek bij onze medezusters in Rumst (B)

Op  dinsdag 22 mei 2019 reisden we met een bus naar onze medezusters in België. Ze hadden ons uitgenodigd om het nieuwe verzorgingshuis dat voor hen gebouwd was te komen zien.Het was vooral de bedoeling om “Elkaar te Ontmoeten”.De communiteit in Rumst telt nog 29 zusters. We vertrokken om 9.30 uur vanuit Tilburg richting Breda,...

Eeuwfeest in Overdinkel
Bericht

Eeuwfeest in Overdinkel

Op 4 januari 2019 was het precies honderd jaar geleden dat de Dochters van O.L.Vrouw van het heilig Hart een stichting begonnenin het Twentse Overdinkel.Wel een feit dat gevierd moest worden!Omdat deze datum midden in de winter viel werd besloten om het feest uit te stellen naar zondag 7 april 2019.Enkele enthousiaste mensen uit de...

Begin van een nieuwe Bestuursperiode
Bericht

Begin van een nieuwe Bestuursperiode

Op vrijdagmiddag 12 oktober 2018 vierden we het begin van de nieuwe bestuursperiode.Per 1 oktober werden benoemd:Zuster Lies Alkemade provinciaal overste, voor een 2e periode van 3 jaar.Zuster Irmgard Bos bestuurslid, eveneens voor een 2e periode van 3 jaarZuster Francesco Moens bestuurslid, ook voor een 2e periode van 3 jaar.Zuster Ine Marie Bennis als  nieuw bestuurslid.Ook...

Help de mensen op Sulawesi
Bericht

Help de mensen op Sulawesi

Uit het Katholiek Nieuwblad: De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft alle parochies gevraagd om zondag 14 oktober een collecte te houden voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami op Sulawesi. De opbrengsten komen ten goede aan de zusters FDNSC die de bevolking hulp verlenen. De zusters FDNSC, oftewel dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart,...

  • 1
  • 2