Begin van een nieuwe Bestuursperiode

Op vrijdagmiddag 12 oktober 2018 vierden we het begin van de nieuwe bestuursperiode.
Per 1 oktober werden benoemd:
Zuster Lies Alkemade provinciaal overste, voor een 2e periode van 3 jaar.
Zuster Irmgard Bos bestuurslid, eveneens voor een 2e periode van 3 jaar
Zuster Francesco Moens bestuurslid, ook voor een 2e periode van 3 jaar.
Zuster Ine Marie Bennis als  nieuw bestuurslid.
Ook vierden we het aftreden van Zuster Hermien Lorist, die 12 jaar bestuurslid is geweest.

Om 15.00 uur begonnen we met een inspirerende gebedsdienst en baden we om Gods Geest van Liefde en Wijsheid.
En vond de  voorlezing en overhandiging plaats van de benoemingsbrieven die door Zuster Marifé Mendoza, algemeen overste, namens het Algemeen Bestuur aan onze provincie waren toegestuurd.
Daarna volgde een toespraak van Zuster Lies waarin ze alle zusters bedankte voor het vertrouwen dat haar en de andere bestuursleden was gegeven in de consultatie.
Ze gaf aan alle vertrouwen te hebben ineen goede samenwerking.  Voor ieder van ons is het van belang om helder te zien wat ons samenhoudt en te vergeten wat ons scheidt.
In het komende jaar word het provinciaal kapittel gehouden  er zullen belangrijke besluiten  moeten worden genomen in verband met de toekomst van “Notre Dame “.
Maar Zuster Lies heeft er  alle vertrouwen in, ze gaf zelfs een motto aan voor deze nieuwe bestuursperiode: “Gunnende Liefde”

Na de viering kreeg iedereen gelegenheid om de bestuursleden te feliciteren op weg naar de ontmoetingsruimte.
En daar aangekomen stond de koffie klaar met heerlijke speculaas.
Toen iedereen een plaatsje had gevonden kon er gespeecht worden.
Corine Crajé was ceremoniemeester en zorgde ervoor dat alles deze middag goed verliep.
Zuster Lidwine was de eerste spreekster, die Zuster Hermien, het aftredend bestuurslid, bedankte voor de vele jaren waarin ze zich heeft ingezet voor bestuurstaken.
Een enveloppe en een boeket bloemen werden onder applaus overhandigd.
Zuster Alies de Veen, een van onze oudste medezusters, stak met haar speech het hele nieuwe bestuur een hart onder de riem en overhandigde daarna namens onze gemeenschap
aan ieder van hen een boeket bloemen.
Tjitske Veenhuizen sprak namens alle leidsters van “Notre Dame” en bood heel symbolisch voor elk een kaarsje aan  wat Licht en Warmte voor de toekomst verbeeldde.
En zoals we al vele jaren gewend zijn bij alle feestelijke gelegenheden had Zuster Immaculata ook nu weer een heel toepasselijk lied gemaakt dat door iedereen kon worden meegezongen.
Het was een heel gezellig samenzijn een goed begin voor de nieuwe bestuursperiode.
In de bijgevoegde foto’s laten we U meegenieten van de sfeer.

Zuster Giuseppe