Het is een droevige realiteit dat in situaties waarin gewapende conflicten uitbreken,
de kwetsbaarste leden van de samenleving, namelijk de kinderen,
het meest getroffen worden door de consequenties van de oorlog.
De zes misdrijven die het meeste voorkomen zijn:
het werven en gebruiken van kindsoldaten, het doden van mensen,
seksueel misbruik, ontvoering, aanvallen op scholen en ziekenhuizen
en het weigeren om humanitaire hulp toe te laten.
Paus Franciscus vraagt vaak in zijn toespraken aandacht  voor het lot
van kinderen die worden getroffen door oorlog en armoede.
Zo zei hij onlangs:
“In deze wereld waar de wind van de oorlog waait,
worden we uitgedaagd om te focussen op het kind, voor wie,
net als voor Jezus destijds, geen plek was in de herberg”.

Gebed
Heer onze God,
waar mensen niet aan vrede denken, maar aan haat en geweld,
zijn er toch ook nog anderen die wel naar vrede verlangen?
Heer, wees aanwezig in de nood van kinderen in oorlogsgebieden.
Geef vrede aan een mens die het aan u vraagt.
Wij bidden u: heb medelijden Heer.
En wij danken u voor de vredesmissie van uw zoon Jezus Christus.
Amen