24 maart: Internationale dag voor het recht op de waarheid over grove schendingen van de mensenrechten en voor de waardigheid van slachtoffers.

Deze dag wordt jaarlijks gevierd ter ere van Monseigneur Óscar Arnulfo Romero, die op 24 maart 1980 vermoord werd.
Monseigneur Romero was actief betrokken bij het afwijzen van geweld tegen de mensenrechten van de meest kwetsbare mensen in El Salvador.

Op het recht op de waarheid wordt vaak een beroep gedaan in een context van grove schendingen van de mensenrechten en ernstige overtredingen van de wet.
De familieleden van slachtoffers van buitengerechtelijke executies, verdwijningen, ontvoeringen en martelingen moeten weten wat er met hun familielid gebeurd is.
Het recht op de waarheid houdt in dat men de volle waarheid hoort over alle gebeurtenissen die plaatsvonden, de specifieke omstandigheden en wie er bij betrokken waren, de situatie waarin het geweld plaatsvond en de redenen waarom het plaatsvond.

Een gebed om Recht:
Heer van alle Wijsheid, maak ons bewust van de plicht om op te komen voor de rechten van alle mensen.
Versterk de hoop van alle mensen van wie de mensenrechten en vrijheid geschaad worden.
Geef dat we allemaal onze stem durven te laten horen in de strijd voor gerechtigheid voor armen en onderdrukten.
Amen