Deze dag wordt gevierd om ieder van ons er aan te herinneren
dat de Aarde met haar ecosystemen ons leven en voeding schenkt.
Tevens is het een erkenning van de gezamenlijke verantwoordelijkheid
om evenwicht met de natuur en de aarde te bevorderen door
een goede balans te vinden tussen economie, sociale en ecologische behoeften
van de huidige en de komende generaties van de mensheid.
Het thema voor de Internationale Dag van Moeder Aarde is dit jaar:
“Maak een einde aan vervuiling door plastic.” Bekijk de video op:
www.youtube.com/watch?v=ACaFPq9wOp4

Een gebed voor Moeder Aarde
Vader, wij prijzen u met al uw schepselen,
die voortkwamen uit uw almachtige hand.
Zij zijn van u en vervuld van uw aanwezigheid en tedere liefde.
Wij prijzen u!
Zoon van God, Jezus, die gevormd werd in de schoot van Maria,
onze Moeder, u werd deel van onze aarde
en u keek naar haar met menselijke ogen.
In uw opgestane glorie leeft u nu in ieder schepsel.
Wij prijzen u!
Heilige Geest, leid deze wereld door uw licht naar de liefde van
de Vader en begeleid de schepping die nu nog kreunt onder barensweeën.
U woont in onze harten. Inspireer ons om te doen wat goed is.