Deze dag wordt elk jaar gevierd om de miljoenen families te steunen die waar ook ter wereld ten gevolge van oorlog of geweld hun thuis en hun dierbaren hebben moeten verlaten.
Recente onlusten in de Democratische Republiek Congo hebben voornamelijk in de regio’s van Kasai, Tanganyika en
Kivu, 1,9 miljoen mensen van huis en haard verdreven, terwijl tienduizenden gevlucht zijn naar Angola, Zambia en andere buurlanden.
Het is zorgwekkend dat steeds meer mensen op de vlucht slaan, omdat door toenemend geweld in heel het land levens gedood en goederen vernietigd worden.

Gebed
Heer,
Zoveel mensen zijn op zoek naar een veilige plek.
Ze zijn ontworteld en ontheemd.
Hun geboortegrond bood hen geen zekerheid.
Ze zijn op zoek naar een plek waar ze welkom zijn, waar ze hun leven zeker zijn.
Heer,
Geef dat wij de plek zijn waar ze warmte vinden en troost.
Geef dat wij hen ruimte geven om zichzelf te vinden.
Dat hun kinderen weer vrolijk kunnen zijn.
Dat ze zeker zullen zijn van hun leven en vrede vinden.
Heer,
we bidden u voor hun vaderlanden waar ze geboren zijn.
Kom, Heer, met uw vrede.
Wij bidden voor de kinderen die bang zijn en onzeker
We bidden voor de ouders die geen vertrouwen meer hebben.
Heer, ontferm U.