18 maart Nationale gebedsdag i.v.m. coronavirus

We zijn als christenen niet immuun voor de gevolgen van de epidemie en voor de bijbehorende onzekerheid.
We leggen onze nood voor aan God en doen dat in het vertrouwen dat Hij, die een liefdevolle God is, hart voor mensen heeft en ons nabij wil zijn.
In gebed voelen we ons verbonden met alle medegelovigen over de hele wereld die de gevolgen ondervinden van deze crisis (o.a. door het afgelasten van kerkdiensten).
We zijn dankbaar voor allen die zich inzetten voor onze gezondheid en veiligheid en bidden voor hen.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen
die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid
van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Zie ook: www.nationaalgebed.nl